REZANIE ŠKÁR

Medzi služby patrí tiež rezanie presných otvorov do betónu a asfaltu, ktoré sú vhodné najmä pri výkopových prácach, opravách ciest, budovaní kanalizácie, kladení kabeláže a podobných stavebných úpravách. Venujeme sa tiež rezaniu dilatačných škár nevyhnutných pre ochranu mechanických vlastností materiálu pri nadmernom zaťažení.

Dilatačné škáry sú prevenciou napríklad pred praskaním asfaltovej plochy a využívajú sa najmä pri stavbe priemyselných alebo obchodných priestorov. Samotné rezanie pozdĺžnych aj priečnych škár vykonávame profesionálnou pílou s diamantovým rezným kotúčom, ktorý je chladený emulziou proti prehriatiu. Po vykonaní všetkých prác zabezpečíme odpratanie vzniknutého odpadu a vyčistenie plochy.