Vyhotovenie rozmerovo presných otvorov do betónu a asfaltu

Rezanie dilatačných škár do betónu a asfaltu

Vytvorenie pozdĺžnych a priečnych špár v priemyselných a komerčných stavbách

Podlahové výrezy pre kladenie kanalizácie alebo káblové šachty

 

2