TOPlist

Image

Úlohou bleskozvodov (hromozvodov) je chrániť objekty, majetok a najmä osoby pred neželanými vplyvmi atmosférických výbojov, pred bleskami s vysokou rázovou energiou elektrického výboja s okamžitými nežiaducimi účinkami na zasiahnutý objekt. Pri údere blesku do chráneného objektu sprostredkujú jeho bezpečný zvod priamo do zeme.

 

 

  • Bleskozvody delíme na aktívne a pasívne. Na strechách súčasných rodinných domov vidíme dnes predovšetkým pasívne, ktoré sú rokmi overené, ich cena je nižšia, a aj preto sú preferované stavebnou verejnosťou.
  • Inštaláciou bleskozvodu sa ochrana objektu pred bleskom nekončí. Objekt by sme mali posilniť aj prepäťovou ochranou, ktorá dokáže ochrániť citlivé elektrické zariadenia v objekte pred prepätím.
  • Bleskozvod musíme aspoň občas opticky skontrolovať, či nie je poškodený alebo prerušený, pretože ak by nebol plne funkčný, nechránil by objekt.
  • Objekty povinne chránené bleskozvodom sú rozdelené do skupín podľa potreby vykonávania povinných periodických revízií.
  • Pokiaľ je bleskozvod súčasťou projektovej dokumentácie rodinného domu, jeho inštalácia je povinná.
  • Dimenzovanie bleskozvodu a jeho inštalácia musí zodpovedať platnej norme a mala by ju vykonať odborne spôsobilá osoba.